Detail activiteit


Zang en Kleur" Asten
( NBVV )
organiseert op zondag13 januari 2019
een verkoopsbeurs
VOGELMARKT IN ASTEN Vogelvereniging "Zang en Kleur" uit Asten organiseert op zondag 13 januari 2019 van 9.00 - 11.30 uur weer haar maandelijkse vogelmarkt in dienstencentrum “De Beiaard”, Pastoor de Kleijnhof 21, 5721 CR in Asten. Er zal een ruime sortering vogels worden aangeboden zoals: kanaries, tropische vogels, cultuurvogels en kleine en grote parkieten. Daarnaast wordt een ruim assortiment aan voer en vogelbenodigdheden aangeboden. U wordt vanaf 9.00 uur in de gelegenheid gesteld om uw vogels te koop of te ruil aan te bieden volgens ons marktreglement. Het marktreglement is te vinden op de site van onze vereniging www.zangenkleurasten.nl De vogelmarkt staat onder het keurmerk van de Nederlandse Vogelbond (NBvV). Inlichtingen zijn te verkrijgen bij Piet van Eijk, tel.nr.: 06-83773989. Elke 2e zondag van de maand (behalve in juli). Openingstijden: 09.00-11.30 uur. Locatie: dienstencentrum “De Beiaard” Pastoor de Kleijnhof 21, (5721 CR) Asten. Entree: 1 euro, bezoekers tot en met 16 jaar gratis.
Dit gaat door in dienstencentrum “De Beiaard”  
Pastoor de Kleijnhof 21 te 5721 CR Asten
Beginuur: 9.00
Einduur: 11.30
Toegang is betalend
Voor meer info:
Piet van Eijk
+316-83773989
corvanspijk@msn.com
www.zangenkleurasten.nl
Paswoord:

 

vogelkalender.com
uw gratis vogelkalender on-line